TOP termékek
Termékajánló
Hírlevél
Házhozszállítás

Házhozszállítás

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek

                                                                                   

                                                                                 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

 

www.simoncarcolor.hu

 

Hatályos : 2023.03.18 naptól

 

 

Üdvözöljük honlapunkon . Reméljük hamarosan ügyfelein között tudhatjuk .

 

Megrendelése véglegesítése előtt kérjük figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket ,mert megrendelése véglegesítésével Ön vagy cége elfogadja a jelen dokumentum tartalmát .

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek a Simon Future Tools Kft ( Szolgáltató) és a szolgáltató által a www.simoncarcolor.hu honlapon keresztül nyújtott elektonikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Vásárló (Vásárló) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. Az ÁSZF minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik amely a www.simoncarcolor.hu honlapon keresztül , a szolgáltató vagy közreműködője által történik .

 

 

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Simon Future Tools Kft

Székhely: 3000 Hatvan Martinovics út 9 /b

Levelezési cím: 3000 Hatvan Martinovics út 9 /b

Üzlet, átvételi pont címe: 3000 Hatvan Martinovics út 9 /b

Nyilvántartásba vevő hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 10-09-037686

Adószám: 26364944-2-10

Képviselő: Simon Péter

Telefonszám : 06702940139

Honlap: http://www.simoncarcolor.hu

E-mail : simoncarcolor@gmail.com

 

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: UNAS Online Kft.

Székhely: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Elérhetőség: , unas@unas.hu

Weboldal: unas.hu

Név: Sybell Informatika Kft

Székhely: 1158 Budapest Késmárk u. 7/B 2.em. 206

Elérhetőség: 061 707 6726, info@sybell.hu

 

 A magyar jog kikötése, általános rendelkezések

 • 2.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását, a webhelyen nyújtott szolgáltatás Magyarországra irányul. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar jog irányadó és alkalmazandó, különös tekintettel a

  -  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
  - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
  - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
  - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
  - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
  - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre.

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

Ön a megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. 

 

Szerződés: Webáruház és Vásárló között a Honlap igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A rendelések feldolgozása két lépcsőben történik. Önnek bármilyen időpontban lehetősége van a megrendelés leadására. A rendelésről először egy automata visszajelzést kap, ami csak annak tényét rögzíti, hogy az Ön megrendelése a honlapon keresztül megérkezett, de ez a visszaigazolás nem minősül az Ön ajánlata elfogadásának. Amennyiben Ön azt észleli, hogy az automata visszaigazoló e-mail értesítés az Ön adatait tévesen tartalmazza (pl. név, szállítási cím, telefonszám, stb.), úgy Ön köteles ennek tényét – a helyes adatok megadásával egyidejűleg – velünk e-mail útján haladéktalanul közölni. Amennyiben Ön a megrendelésétől számított 24 órán belül nem kapja meg az automata visszaigazoló e-mailt, úgy kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, mert elképzelhető, hogy megrendelése technikai okok miatt nem érkezett meg rendszerünkbe.

Az Eladó az Ön ajánlatának elküldését követően egy második e-mail útján visszaigazolja az Ön ajánlatát. A szerződés akkor jön létre, amikor az Eladó által küldött visszaigazoló email az Ön számára a levelezőrendszerében hozzáférhetővé válik (második visszaigazolás).

 

 

A megrendelt termékek ellenértékének kiegyenlítése

 

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek. Nem zárható ki annak a lehetősége, hogy üzletpolitikai okból az Eladó az árakat módosítsa. Az árak módosítása nem terjed ki a már megkötött szerződésekre. A Simon Future Tools Kft.. az árváltozás jogát fenntartja.

A vevő a megrendelésével a jelen ÁSZF-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a Simon Future Tools Kft.. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

Megrendelése ellenértékének kiegyenlítésére alábbi fizetési módok állnak rendelkezésére:

Utánvéttel az áru átvételekor készpénzben .

Üzleteinkben az áru átvételekor készpénzzel .

Banki átutalással (A fizetendő összegnek a kiszállítást megelőzően be kell érkeznie bankszámlánkra)

 

Termék kiválasztás és megrendelési módja :

 

A megrendelt termék(ek) lényeges tulajdonságait, jellemzőit, a használatára vonatkozó utasításokat a konkrét termék Szolgáltató webhelyén található információs oldaláról, illetve a termékhez mellékelt használati utasításból lehet részletesen megismerni. Ha a megrendelés előtt a termékkel kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére. A Szolgáltató által forgalmazott termék használati utasítása – ahol ezt a jogszabály előírja – a termékhez mellékelve megküldésre kerül. Ha Felhasználó nem kapja kézhez a termékkel együtt a kötelező használati utasítást, azt – mielőtt a terméket használatba veszi – jelezze az ügyfélszolgálatnál, Szolgáltató pótlólag megküldi azt. Amennyiben Felhasználónak a webáruházban található bármely termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a webhelyen közölteknél több információra van szüksége, forduljon bizalommal Szolgáltató ügyfélszolgálatához (elérhetőségek: fentebb az "Szolgáltató " cím alatt).

A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a Simon Future Tools Kft.-t különösen nem terheli felelősség.

A megrendelés azonnali visszaigazolását Szolgáltató automatikus visszaigazoló e-mail útján küldi meg Felhasználó részére. Ezzel az azonnali visszaigazolással Szolgáltató a megrendelés beérkezését, és az abban meghatározott feltételeket, a megrendelés tartalmát igazolja vissza Felhasználó felé, azonban e visszaigazolással még nem jön létre a termék megvásárlására vonatkozó szerződés.

A termék megvásárlására vonatkozó szerződés a Szolgáltató elfogadó nyilatkozatával jön létre, melyet szintén elektronikus úton, a megrendelés elfogadásáról szóló e-mail formájában küld meg Felhasználónak a Felhasználó által regisztrációja vagy megrendelése során megadott e-mail címére. Tehát a szerződés akkor jön létre, ha a Szolgáltató visszaigazolta Felhasználónak azt, hogy elfogadta a megrendelést (ez nem tévesztendő össze azzal az automatikus elektronikus visszajelzéssel, mely arról tanúskodik csupán, hogy a Felhasználó megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz).

Szolgáltató a raktáron lévő termékre vonatkozó megrendelést előre fizetés esetén a fizetendő összeg beérkezését követő, utánvét esetén a megrendelés elfogadásának visszaigazolását követő 2 munkanapon belül feldolgozza, majd a terméket csomagküldő szolgálat igénybevételével juttatja el a megrendelő Felhasználóhoz. Amennyiben nem vagy csak késve teljesíthető a megrendelés, Szolgáltató haladéktalanul felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval.

 

A termék ( Termékek ) szállítási módjai :

 

Amennyiben Ön megrendelésén az áru házhoz szállítását kérte, a számlázott szállítási költség a megrendelés teljes (bruttó) értékének, a megadott szállítási cím legközelebbi üzletünktől számított távolságának és a szállítandó áruk tömegének függvényében változik. A Simon Future Tools Kft. saját hatáskörében dönti el, hogy az Ön megrendelését saját fuvareszközzel, vagy csomagküldő szolgálat útján teljesíti. Egyes termékeink szállítását annak mérete, tömege vagy az áru jellege miatt a csomagküldő szolgálatok nem vállalják, ilyen esetben munkatársaink Önnel egyeztetnek. A pontosan kiszámított házhoz szállítási költség (amennyiben telefonos egyeztetést nem igényel) a megrendelés lezárása előtt feltüntetésre kerül.

A csomagokat a MPL  futárszolgálat szállítja ki .
Megrendelt csomagját a futárnál készpénzben és bankkártyával is van lehetőség fizetni.
A kiszállítás általános határideje terméktől függően 1-15 munkanap, készletes termékek esetén lényegesen rövidebb. Belföldi és nemzetközi szállítást is tudunk teljesíteni !
Amennyiben a megrendelt termék , termékek nincsen raktáron akkor értesítést küldünk , mikor tudjuk küldeni vagy mikorra érkezik be valamelyik raktárunkba .
Az áruátvételkor a megrendelő köteles meggyőződni az áru mennyiségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.
Az áru visszaszállítását a megrendelőt terheli . Köszönjük megértését

Szállítás és csomagolás 0-50000 Ft brutto 2500-Ft/cím ellenében kerül kiszállításra  nettó 70000 Ft tól

cégünk a kölcségeket átvállalja .

 

Tulajdonjog fentartása .

Simon Future Tools Kft . a kiszállított termékek tulajdonjogát minden esetben fenntartja a számla teljes összegű kiegyenlítéséig .

 

Sérült csomag , Reklamáció kezelése , Termékszavatosság . Jótállás .

 

Amennyiben Ön házszállítással kérte megrendelése teljesítését és a megrendelt termék sérülten érkezik, Önnek jogában áll a küldemény átvételét megtagadni. 

 Csomagot a kézbesítő jelenlétében bontsa fel és ellenőrizze a csomag tartalmának épségét, valamint a csomag tartalmát egyeztesse a szállítási okmányon szereplő adatokkal.

A Simon Future Tools Kft.. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a szállító céggel szemben és a vevőnek új, árut küldeni -amennyiben írásbeli ( jegyzőkövet állítanak ki az esetről ) tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről. A sérülten érkezett küldeményt a leggyorsabban igyekszünk pótolni.

Cégünk gyártó által biztosított szavatossági határidőn belüli festékeket és vegyi árukat árusít és szállít megrendelőinek .

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) alapján a fogyasztónak minősülő Felhasználó felé történő hibás teljesítés esetén a Szolgáltató bizonyos termékek értékesítése kapcsán jótállásra köteles.

 

 Jótállás , szavatosság időtartama 2 év ( E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. ) amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik . Jótállás , szavatossági reklamációját számlával érvényesíthető, ügyfélszolgálatunkon érvényesíthető . Minden megvásárolt termékünkről kérem olvassa el a használati utasítást .

Elállás , Felmondás :

ELÁLLÁS , FELMONDÁSI NYILTATKOZATMINTA MEGTALÁLHATÓ ( VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK AZON BELÜL A VÁSÁRLÁSI TUDNIVALÓK ROVATBAN ) 

Fogyasztónak minősülő Felhasználó 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Felhasználó jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Felhasználó vagy a Felhasználó által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Ha Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató elérhetőségeinek egyikére. Az elállási/felmondási nyilatkozat bármilyen módon megtehető, akár szóban akár írásban.

A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Felhasználót terheli. Az áru visszajuttatása történhet személyesen is, az ügyfélszolgálattal történő előzetes időpont egyeztetés után.

Ha Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának beérkezésétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a termék Felhasználóhoz történő fuvarozásának költségét is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Felhasználó nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Jogviták  , Panaszkezelés módjáról : 

 

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát elutasítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi a Szolgáltató, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését. A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

 

A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni.

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei: 

Baranya Vármegyei Békéltető Testület         
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Postacím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36
Telefonszám: 06-72-507-154
Mobil: +36 20 283-3422
E-mail: info@baranyabekeltetes.hu
Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Postacím: 6001 Kecskemét, Pf.228.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-70-938-4765, 06-70-938-4764
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: bekeltetes@bmkik.hu
Honlap: www.bmkik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.:10.
Telefonszám: +36-1-488-21-31
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Honlap: bekeltet.bkik.hu

Fejér Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
E-mail: bekeltetes@fmkik.hu
Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745
Fax: 06-52-500-720
E-mail: bekelteto@hbkik.hunemes.brigitta@hbkik.hu
Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304.
Mobil: 06-20-373-2570
E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu
Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

Nógrád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu
Honlap: www.nkik.hu

Somogy Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-000
E-mail: skik@skik.hu

Tolna Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hut-tiv@tmkik.hu

Veszprém Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.
Telefonszám: 06-88-814-121; 06-88-814-111
E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu
Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-090
E-mail: bekeltetes@bokik.hu
Honlap: www.bekeltetes.borsodmegye.hu

Csongrád-Csanád Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu
Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

Győr-Moson-Sopron Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Honlap: www.bekeltetesgyor.hu

Heves Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Hadnagy u. 6. fsz. 1.
Postacím: 3300 Eger, Faiskola u. 15.
Telefonszám: 06-36-416-660/105-ös mellék
Mobil: 06-30-967-4336
E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Komárom-Esztergom Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012
Mobil: 06-30-201-1647; 06-30-201-1877
E-mail: bekeltetes@kemkik.hu

Pest Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu
Honlap: http://panaszrendezes.hu/

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: +36-42-420-280
Fax: +36-42-420-180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

Vas Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-506-645
Fax: 06-94-316-936
E-mail: pergel.bea@vmkik.hu
Honlap: www.vasibekelteto.hu

Zala Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu
Honlap: www.bekelteteszala.hu

ODR VITARENDEZÉSI PLATFORM : 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Simon Future Tools Kft

Székhely: 3000 Hatvan Martinovics út 9 /b

Levelezési cím: 3000 Hatvan Martinovics út 9 /b

Üzlet, átvételi pont címe: 3000 Hatvan Martinovics út 9 /b

Nyilvántartásba vevő hatóság: Egri Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 10-09-037686

Adószám: 26364944-2-10

Képviselő: Simon Péter

Tel 06 702940139

Honlap: http://www.simoncarcolor.hu

E-mail : simoncarcolor@gmail.co

Részleges érvénytelenség , magatartási kódex :

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk

Kellékszavatosság , Termékszavatosság , Jótállás :

TERMÉKSZAVATOSSÁG :

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (Áru) hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás Áru kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül az Áru hibásnak?

Az áru akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön az Áru gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Az Áru hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • az Árut nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • az Áru hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt Árura, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

KELLÉKSZAVATOSSÁG :

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az Eladó hibás teljesítése esetén az Eladóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv, valamint fogyasztói szerződés esetén a 373/2021 (VI.30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Fogyasztói szerződés esetében ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru és a digitális elemeket tartalmazó áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Az Eladó megtagadhatja az áru szerződésszerűvé tételét, ha a kijavítás, illetve a kicserélés lehetetlen, vagy ha az aránytalan többletköltséget eredményezne az Eladónak, figyelembe véve valamennyi körülményt, ideértve az Áru hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

A fogyasztó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha

 • az Eladó nem végezte el a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de részben vagy egészben nem teljesítette az alábbi feltételeket
  • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
  • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.
 • megtagadta az áru szerződésszerűvé tételét
 • ismételt teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy az Eladó megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét
 • a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
 • az Eladó nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a vállalkozás észszerű határidőn belül vagy a fogyasztónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Ha a fogyasztó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, az Eladót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

A Fogyasztó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg az Eladó nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

Általánosan érvényesülő szabály, hogy:

 • az Eladónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét
 • ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését vagy az eltávolítás, illetve üzembe helyezés költségeinek viselését.

Az áru kijavításának vagy kicserélésének elvégzésére nyitva álló észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Fogyasztó közölte a hibát a vállalkozással.

A fogyasztónak az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a vállalkozás rendelkezésére kell bocsátania.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Fogyasztónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Fogyasztó által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével.

A Fogyasztó adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga az Eladónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, a Fogyasztó az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha a Fogyasztótól nem várható el észszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha a Fogyasztó az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy

 • a Fogyasztónak az Eladó költségére vissza kell küldenie az Eladónak az érintett árut és
 • az Eladónak haladéktalanul vissza kell térítenie a Fogyasztó részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

Kellékszavatosság határidők :

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul bejelenteni. A hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt hibának kell tekinteni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Vevő az Árut rendeltetésszerűen nem tudja használni.

Az Árunak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

Ha a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés tárgya használt dolog, a felek rövidebb elévülési időben is megállapodhatnak; egy évnél rövidebb elévülési határidő ebben az esetben sem köthető ki érvényesen.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy az Árut az Eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

JÓTÁLLÁS : 

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az Eladó jótállásra köteles a rendelet 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek), valamint az ott meghatározott körben azok tartozékai és alkotórészei (a továbbiakban - jelen pontban - együtt fogyasztási cikként hivatkozva) eladása esetén.

Emellett az Eladó önként is jótállást vállalhat, amely esetben a Fogyasztónak minősülő vásárló számára jótállási nyilatkozatot kell átadnia.

A jótállási nyilatkozatot tartós adathordozón kell a Fogyasztó rendelkezésére bocsátani, legkésőbb az áru teljesítésének időpontjában.

A jótállási nyilatkozatban fel kell tüntetni:

 • az arra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatot, hogy az áru hibás teljesítése esetén a Fogyasztót a jogszabály szerinti kellékszavatossági jogok gyakorlása térítésmentesen megilleti, e jogait a jótállás nem érinti
 • a jótállásra kötelezett nevét és címét
 • a Fogyasztó által a jótállás érvényesítése érdekében követendő eljárást
 • azon áru megjelölését, amelyre a jótállás vonatkozik és
 • a jótállás feltételeit.

A Vásárló jótállási joga alapján kijavítási vagy kicserélési igénnyel élhet, a jogszabályban biztosított esetekben árleszállítást kérhet, vagy végső soron elállhat a szerződéstől, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a jogosult érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A Vásárló a kijavítás iránti igényét választása szerint az Eladó székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és az Eladó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.

A jótállási igény a jótállás időtartama alatt érvényesíthető, a jótállás időtartama a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint:

  1. 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. 250 000 forint eladási ár felett három év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár, azonban a fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a Vásárló a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk a Vásárló részére történő átadásakor indul, vagy ha az üzembe helyezést az Eladó, vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok

A kijavítás kezelésekor az Eladónak törekedni kell arra, hogy a kijavítást 15 napon belül elvégezze. A kijavításra nyitva álló határidő a fogyasztási cikk átvételekor indul.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Ha a jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során az Eladó részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a vásárló eltérő rendelkezése hiányában az Eladó köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, az Eladó köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a vásárló részére visszatéríteni.

A Vásárló az ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy számára a tájékoztatást elektronikus úton vagy a Vásárló általi átvétel igazolására alkalmas más módon is megvalósulhasson.

Amennyiben az Eladó nem tudja a fogyasztási cikket 30 napon belül kijavítani:

 • ha a Vásárló ehhez hozzájárult, számára a kijavítás teljesíthető későbbi határidőben, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül ki kell cserélni, vagy
 • amennyiben a Vásárló nem járul hozzá a kijavítás későbbi teljesítéséhez, vagy ezzel kapcsolatban nem nyilatkozott, de a fogyasztási cikk cseréjére sincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell számára a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül visszatéríteni.

Amennyiben a fogyasztási cikk 4. alkalommal hibásodik meg a Vásárló jogosult:

 • az Eladó felé kijavítási igényel fordulni, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a vételár arányos leszállítását kérni az Eladótól, vagy
 • a kijavítási igény helyett a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztási cikket az Eladó költségére kijavítani vagy mással kijavíttatani, vagy
 • amennyiben a Vásárló ezen jogaival (kijavítás, árleszállítás és mással kijavíttatás az Eladó költségére) nem él, vagy ezekkel kapcsolatban nem nyilatkozott, számára 8. napon belül a fogyasztási cikket ki kell cserélni, ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a fogyasztási cikk számláján, vagy nyugtáján szereplő eladási árat kell nyolc napon belül visszatéríteni számára.

A 151/2003 Korm. Rendelet szerinti kötelező jótállás alá eső rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket - a járművek kivételével - az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a kijavítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a vállalkozás, vagy - a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén - a javítószolgálat gondoskodik.

Kivételek a jótállás alól:

A „Jótállási igény kezelésével kapcsolatos szabályok” pont alatt írt előírások az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a motoros vízi járműre nem vonatkoznak.

Ezen Áruk esetében is köteles törekedni azonban az Eladó arra, hogy a kijavítási igényt 15 napon belül teljesítse.

Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor az Eladó a Vásárlót tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról.

Mi a viszonya a jótállásnak más szavatossági jogokkal?

A jótállás a szavatossági jogok (termék és kellékszavatosság) mellett érvényesül, alapvető különbség az általános szavatossági jogok és a jótállás között, hogy a jótállás esetén a fogyasztónak kedvezőbb a bizonyítási teher.

Az Eladó önkéntes jótállási vállalása a kötelező jótállás időtartama alatt nem tartalmazhat a fogyasztóra nézve olyan feltételeket, amelyek hátrányosabbak azoknál a jogoknál, amelyeket a kötelező jótállás szabályai biztosítanak. Ezt követően azonban az önkéntes jótállás feltételei szabadon állapíthatóak meg, azonban a jótállás ebben az esetben sem érintheti a fogyasztó jogszabályból eredő -így köztük a kellékszavatosságon alapuló jogainak fennállását.

Három munkanapon belüli csereigény

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó új tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy az Áru az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül az Árut ki kell cserélnie.

Mikor mentesül az Eladó a jótállási kötelezettsége alól?

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Fogyasztónak nem minősülő vásárló : 

Fogyasztónak nem minősülő Vevő – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.

Használt Áruk esetén alapesetben az általános szabályoktól eltérően alakulnak a szavatossági, jótállási jogok. A használt Áruk esetében is beszélhetünk hibás teljesítésről, azonban figyelembe kell venni azokat a körülményeket, amelyek alapján a Vásárló bizonyos hibák előfordulására számíthatott. Az avulás folytán ugyanis egyes hibák jelentkezései egyre gyakoribbakká válnak, amelyek következtében azt, hogy egy használt Áru ugyanolyan minőséggel rendelkezhet, mint egy újonnan vásárolt, nem lehet feltételezni. Ennek alapján a Vásárló csak az olyan hiányosságok tekintetében érvényesítheti a szavatossági jogait, amelyek a használtságból eredő hibákon felüliek, és azoktól függetlenül keletkeztek. Ha a használt Áru hibás és erről a Fogyasztónak minősülő Vásárló a vásárláskor tájékoztatást kapott, az ismert hiba vonatkozásában a Szolgáltatónak nincs felelőssége.

Fogyasztónak nem minősülő vásárlók esetében a kellékszavatossági jog érvényesítési határideje 1 év, amely a teljesítés (átadás) napján indul.

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

                          

                                                                                            

                                                                                                ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT        

                                                                                                                 

                                                                                   SZERKESZTÉS LEZÁRVA: 2020.Oktober.11

 

 

Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az
érintett személyek részére:

Adatkezelő

Név: Simon Future Tools Kft 

Székhely: 3000 Hatvan Martinovics út 9/b

Levelezési cím, panaszkezelés: 3000 Hatvan Martinovics út 9/b

E-mail: simoncarcolor@gmail.com

Telefonszám: 06702940139

Weboldal: http://www.simoncarcolor.hu 

 

Tárhelyszolgáltató

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám:

Név: Sybell Informatika Kft

Levelezési cím: 1158 Budapest Késmárk u. 7/B 2.em. 206

E-mail cím: info@sybell.hu

Telefonszám: 061 707 6726

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit
önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy
nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége,
így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás,
terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás
vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és
döntési joggal nem rendelkezik.
Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a
természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely
azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a
természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális
vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján
azonosítható.
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon
személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és
elkötelezett ezek védelmében.

Adatfeldolgozás:
adatfeldolgozó igénybe vétele nem történik
vagy
adatfeldolgozást végző személyek: Simon Péter 
elérhetősége: 06702940139
Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek
írásban rögzítettek.
Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó
munkavállalókat.
Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a
szervezési és technikai intézkedéseket.
Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse
kötelezettségeit.
Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot
visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy
kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő.
Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az
általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni
vizsgálatokat.

Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi
igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek
eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő
között.

Adatvédelmi tisztviselő:
Társaságunk köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére, tekintettel arra, hogy
Társaságunk főtevékenysége a webshop jellegénél fogva az érintettek rendszeres
és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszi szükségessé.

- adatvédelmi tisztviselő: Simon Péter 
- elérhetősége: 06702940139

 

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az
adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 3000 Hatvan Martinovics út 9/b  címre vagy
elektronikusan a simoncarcolor@gmail.com címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de
legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Külföldi adattovábbítás:
- nem történik külföldre adattovábbítás (a megfelelőt hagyja csak a
szabályzatban, ha nincs külföldre adattovábbítás akkor a lenti
részt törölje)
vagy
- történik külföldre továbbítás:
 az adatokat az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívülre továbbítjuk:
ebben az esetben sem sérülnek az érintetteknek adatvédelmi jogai, a
védelem szintjének ugyanakkora marad.
Garanciái: a tanúsítvány és a magatartási kódex.

Kizárólag akkor továbbítunk személyes adatok az EGT-n kívüli területre,
ha a harmadik ország megfelelő védelmi szintet képes biztosítani, melynek
képességét az Európai Bizottság állapítja meg.
o Az EGT-n kívüli ország, ahová továbbítunk adatokat: ……………………..
…………. ország rendelkezik a megfelelő szinttel, szerepel a Bizottság
biztonságosnak tekinthető országok listáján.
o Az EGT-n kívüli ország, ahová továbbítunk adatokat: USA.
Az USA-ban a címzett Társaság biztosítja, hogy betartja a Privacy
Shield megállapodásban lefektetett feltételeket.
vagy
Az USA-ban a címzett Társaság nem tudja biztosítani, hogy betartja a
Privacy Shield megállapodásban lefektetett feltételeket, de a következő
feltételeket teljesíti, és ez alapján továbbítható a személyes adat:

 a felek az Európai Bizottság által elfogadott adatvédelmi
szerződés által meghatározott kikötéseket alkalmazzák
vagy;
 az adatvédelmi hatóság által jóváhagyott kötelező erejű
vállalati szabályokat alkalmaznak a felek (Binding
Corporate Rules, BCR) vagy;
 olyan vállalkozásnak kerül továbbításra, mely már
csatlakozott egy jóváhagyott magatartási kódexhez vagy;
 a vállalkozás jóváhagyott tanúsítási mechanizmussal
rendelkezik.

o Az EGT-n kívüli ország, ahova továbbítunk adatokat, és amely nem
szerepel a Bizottság biztonságának tekinthető listáján vagy az USA-
ra vonatkozó fenti garanciák nem állnak rendelkezésre: …………..

 

 a garanciák hiányából fakadó kockázat: személyes adatok
nem megfelelő védelme és jogosulatlan személyhez kerülés
veszélye Kizárólag érintett kifejezett, írásbeli hozzájárulása
esetén, mely hozzájárulás tartalmazza a kockázatra való
tájékoztatást is vagy;

 a szerződés teljesítésének feltétele az adattovábbítás (a
feltétel konkrét meghatározása) vagy;
 az adattovábbítása jogi igények érvényesítése, előterjesztése
és védelme miatt szükséges vagy;
 létfontosságú érdek az adattovábbítás az érintett számára, és
az érintett jogilag vagy fizikailag képtelen a hozzájárulás
megadására vagy;
 a nyilvánosság tájékoztatását szolgálják a személyes adatok a
tagállami vagy uniós jog értelmében.

 

                                                        

                                                          II.

                      Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:

 

Adatkezelési célok: 

Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal
összhangban:
a) …………………………….. tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a
szolgáltatást igénybevevőinek adatait ………………… mint jogi
kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából
kezeljük;

b) lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c) szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés
teljesítése céljából;

d) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

e) törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából.

Adatkezelés jogalapja:

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés
szükséges

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
a) a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap:
GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont
b) kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai
esetében az adatkezelés) jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

c) szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1)
bekezdés b) pont

d) marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló
adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

e) biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f)
pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók
esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén
érdekmérlegelést végzünk, melynek során:
- beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
- beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem
kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl.
munkaviszonnyal összefüggésben szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az
adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek
közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton,
telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális
szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a
személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl.
egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)
A következő szabályok érvényesek direkt marketing esetében:
1. Az érintett személyes adatait csak akkor lehet kezelni, ha hozzájárult az
adatkezeléshez, amelynek előzetesen meg kell történnie. Ez azt jelenti a
gyakorlatban, hogy még a hírlevél kiküldése előtt el kell kérni.
2. A hozzájárulásnak aktív cselekvésnek kell lennie, tehát például kattintás
vagy checkbox kipipálás. A ráutaló magatartás, vagy a hozzájárulás meg
nem tértele értelemszerűen nem minősül hozzájárulásnak.
3. A hozzájárulás önkéntes, és bármikor visszavonható. Az érintettnek
tényleges választási lehetőséggel kell, hogy éljen.
4. A hozzájárulás nem lehet előfeltétele a szolgáltatás igénybevételének,
kivéve azt az esetet, ha hozzájárulás szükséges a szolgáltatásnyújtáshoz.
(Így például az érintett ruhájának mérete egy ruházati webáruházban).
5. A hozzájárulás csupán az adott szolgáltatásra irányulhat, nem lehet
összekapcsolni egyéb hozzájárulással. (Tehát az érintett rendel egy ételt
egy internetes étteremben, ehhez megadja személyes adatait.
Amennyiben nyereményjátékon vehet részt, s azt más szervezi, akkor
hozzájárulását kell kérni, ahhoz, hogy az étterem továbbíthassa adatait.

Továbbá, az érintett megnyeri a nyereményjátékot, de ezek után
visszavonja hozzájárulását, akkor őt nem érheti hátrány).
6. A hozzájárulás visszavonása ugyanúgy egyszerű feltételek mellett
történjék, mint ahogy az érintett hozzájárult. Tehát nem lehet személyes
lemondást előírni abban az esetben, ha pl. e-mailen történt a hozzájárulás.
7. A lemondásról szóló tájékoztató tartalmazzon egy e-mail címet és egy
postai címet is. Az adatkezelési tájékoztató a honlapon külön szerepeljen,
így például nem lehet a szerződési feltétel része.

 

A webáruház tevékenységhez kezelt adatok:
A webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes
adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett
által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, az érintett által alkalmazott
átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az
érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás
igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a
technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan
rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy
cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói
személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze
nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
A Társaság a személyre szabott tartalom kiszolgálás érdekében az érintett
számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az
adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználói
élmény növelése érdekében. A cookie-t az érintett képes törölni saját
számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását
tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával az érintett tudomásul veszi, hogy
cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Az adatkezelés időtartama:

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A
számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év.
A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat
megszűnését követő 1 év.
Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.

 

                                                  III.

                       Érintetti jogok:

 

A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban
meghatározott jogai vannak.
Érintetti jogok:
a) hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e
adatkezelés);
b) amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
c) törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
d) az adat kezelésének korlátozása;
e) a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának
megtiltása;
f) személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő
átadása, vagy ennek megtiltása;
g) bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése;
vagy
h) tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

                                               IV.

              Adatvédelmi incidens:

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy
jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan
közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Társaságunk biztosítja az adatkezeléshez kapcsolódó kockázat mértékének
megfelelő adatbiztonságot, melynek sérülése esetén késedelem nélkül, de
legkésőbb a tudomásra jutástól számított 72 órán belül adatvédelmi
tisztviselőnk, vagy ennek hiányában az adatkezelő/adatfeldolgozó vagy
képviselője bejelentést tesz a felügyeleti hatóságnak és tájékoztatja az érintettet
is.
Társaságunk az adatvédelmi incidens tudomására jutását követően
haladéktalanul megteszi a szükséges biztonsági intézkedéseket az adatvédelmi
incidens alapját adó sérülés megszüntetése, helyreállítása céljából.
Az érintettet értesítjük a megtett intézkedésekről és azok eredményéről.

 

                                           V.

            Jogorvoslati tájékoztatás:

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest,
Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu ). Az érintett
panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó
személyes adat kezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.

 

                                      VI.

Tájékoztatás a nyilvántartásokról:

Társaságunk az adatok kezelését és feldolgozását jogszerűen, átláthatóan és
ellenőrizhetően végzi, mely célok elérése érdekében az alábbi nyilvántartásokat
vezeti:

1. adatkezelések nyilvántartása
-a GDPR hatályba lépéséig az Infotv. 65§ alapján a NAIH vezeti
tartalma:
- sorszám
- tevékenység
- kezelt adatok
- adatkezelési cél
- adatkezelési jogalap
- tárolás módja és ideje
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- adattovábbítás, címzettek
- technikai és szervezési intézkedések
az adatkezelés nyilvántartását tevékenységenként külön kell vezetni.

2. az adattovábbítás nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- dátum
- címzett
- harmadik országba történő adattovábbítás
- személyes adatok köre
- adatkezelés, -feldolgozás célja : 

- adatkezelés, -feldolgozás jogalapja
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- technikai és szervezési intézkedések
- adattörlésre előirányzott határidő
- jogszabályban meghatározott egyéb adatok (pl.
könyvvizsgáló kamarai azonosítója) 

3. adatkezelés megszüntetésének nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- kérelem időpontja
- érintett neve, azonosító adata
- kérelem tartalma
- intézkedés megnevezése
- intézkedés dátuma
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

4. adatvédelmi incidensek nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- incidens ideje
- incidens megnevezése
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- incidens hatása
- intézkedések

- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

5. érintetti és hatósági megkeresések és az arra adott válaszok
nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- megkeresés tárgya és ideje
- érintettek köre
- érintett személyes adatok
- intézkedések

- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

6. adatvédelmi tisztviselő tevékenységének nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- tevékenység ideje
- tevékenység
- megfelelés-ellenőrzés
- hatásvizsgálat-észrevétel
- felügyeleti hatósági együttműködés
-
7. „eltévedt” adatok, megkeresések nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- beérkezés ideje
- kérelem tárgya
- intézkedés (pl. visszaküldés)
- adatkezelő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége

 

8. előzetes adatvédelmi hatásvizsgálat nyilvántartása
tartalma:
- sorszám
- hatásvizsgálat ideje
- műveletek leírása, adatkezelési cél, jogos érdek
- szükségesség, arányosság vizsgálata
- kockázatok elemzése, kezelése

- adatvédelmi tisztviselő neve és elérhetősége
- adatvédelmi tisztviselő véleménye 

 

                                                Kelt: Hatvan , 2020. Október 11.

                                        Simon Future Tools Kft _________________________                                                                                                                                                                   adatkezelő/adatfeldolgozó
                                       képviseletében: Simon Péter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elállási Nyilatkozat

                                                                 

   Vebáruház adatai : 

   

Kereskedő neve : Simon Future Tools Kft 

   

Kereskedő címe : 3000 Hatvan Martinovics út 9 /b 

Kereskedő e-mail címe : simontoolskft@gmail.com

Alulírott kijelentem , hogy gyakorlom elállási/ felmondási 

jogomat az alábbi termék(ek)     

adásvételére irányuló szerződés tekintetében : 

   -

   -

   - 

 

 Szerződéskötés időhontja  :

   

Megrendelés száma : 

   

A fogyasztó neve : 

   

A fogyasztó címe : 

   

A fogyasztó aláírása : 

    Kelt : 

 

 

Webáruház készítés